BUDĚJOVICKÝ MANIFEST

V České republice žije přibližně 10 milionů obyvatel, které spojuje život na jednom území. Všichni tito lidé by měli spolu žít v souladu, jinak bude náš stát roztříštěn a ztratí svůj původní smysl. Tím, že začneme upřednostňovat určitou vrstvu obyvatelstva nebo budeme rozlišovat barvu pleti, rozdělíme stát na nesmiřitelné tábory, jenž se nakonec v případě potřeby budou jen obtížně dávat dohromady. Stát založený na nenávisti, separaci, úplatkářství a strachu nikdy nemůže vzkvétat a prosperovat, což potvrdila i naše historie.

Domníváme se, že je nezbytné upozornit prostřednictvím tohoto manifestu na alarmující stav české společnosti. Především na vzrůstající angažovanost extremistických hnutí v politické sféře ČR, „slepou důvěru“ v komunistickou ideologii, která pomalu, ale jistě nabírá nové síly a v neposlední řadě i zkorumpovanost státních úředníků a politiků, kteří stavějí volební program českých zemí na vzájemném napadání.

V listopadu tohoto roku tomu bude dvacet čtyři let, co padl komunistický režim, což je podle nás vhodná doba k zamyšlení se nad stavem naší společnosti. V roce 1989 jsme si vybojovali svobodu a byla by škoda ji opět zahodit. Máme pocit, že lidé zapomněli na pravou tvář oné doby, na nemožnost svobodného vyjadřování, omezování svobody. Ještě nepochopitelnější je pak situace ohledně nacionalistických hnutí, která i více než šedesát let po válce udržují naživu ideologii založenou na rasové nadřazenosti. Zločiny druhé světové války ještě přežívají v paměti mnohých lidí a přesto se extremistická hnutí navazující na myšlenky nacismu projevují stále radikálněji.

Rádi bychom dosáhli toho, aby se každý alespoň na okamžik zamyslel. Minulé éry nám poskytly mnoho podnětů, z kterých se můžeme ponaučit. Teď je pouze na nás, zda tuto příležitost využijeme.

Cílem tohoto manifestu je poukázat na skutečnosti, které nepovažujeme za hodné moderně smýšlejícího člověka:


  1. Existence politických stran, které potlačují svobody jednotlivce nebo mají v programu eliminaci menšin.
  2. Násilné útoky na jednotlivce či menšiny s rasovým nebo xenofobním podtextem.
  3. Korupční praktiky zasahující až do vysoké politiky.
  4. Nepřiměřené zásahy orgánů výkonné moci proti nenásilným shromážděním a demonstracím, jež nejsou v rozporu se základními právy jednotlivce.
  5. Lhostejnost.
  6. Strach vyjádřit vlastní názor.


Chtěli bychom ve Vás probudit přesvědčení, že každý má moc měnit věci kolem sebe. Nejsme členy žádného hnutí, politické strany, levicově či pravicově orientované, nezaštiťuje nás žádná církev nebo sekta. Jsme obyčejní lidé jako vy, kterým není lhostejná současná situace a chtějí to dát najevo. Budoucnost je v našich rukou a je jen na nás, jak bude vypadat.